Hangi hizmetleri sunuyoruz?

Yeteneklerimiz

Komple Dönüşüm ProjeleriHerhangi bir sektördeki herhangi büyüklükteki firmalarda ‘’Komple Yalın Dönüşüm’’ projeleri gerçekleştirmekteyiz. Tek hedefimiz firmanın KARLILIĞINI ve REKABETÇİLİĞİNİ kısa sürede kalıcı olarak artırmaktır.

Biz, firmalara özel butik şekilde, her firmanın kendi yapısına uygun olarak firmalarda dönüşümü planlayarak, firma çalışanlarıyla birlikte aşama aşama firmayı dönüştürüyoruz.
Bu dönüşüm esnasında, ülkemiz insanının genel özelliklerine göre, firmanın bulunduğu sektöre göre, büyüklüğüne göre, çalışan profiline ve başka etken ve özelliklerine göre tamamen butik ve sahada sonuç garantili uygulama yapıyoruz. Çalışma yaptığımız –özellikle ilk 500’deki- firmalarda daha önce yapılmış başarısız Yalın Üretim ve Kaizen çalışmalarının negatif etkilerini de ortadan kaldırarak gerçek bir dönüşüm sağlıyoruz.

Bu çalışmalar kapsamında, Genel Kaizen Uygulamaları, Hat Tasarımları ve Uygulamaları, Hücre Sistemleri, Kanban Destekli İç ve Dış Lojistik Sistemleri, TPM Uygulamaları, Yalın Ambar, Otomasyon Entegrasyonları, AGV (Automatic Guided Vehicle – Otomatik Yönlendirilmiş Araç), Andon, Poka-Yoke Sistemleri, Kara-Kuri Sistemleri, Manipülatörler, Kalite Çalışmaları, Eğitim ve Mavi Yaka Seçme, Yerleştirme ve Eğitim Standları Tasarımı ve Kurulması, Mavi Yaka Liderlerinin Seçimi ve Eğitimleri vs. gibi her konudan firmanın sadece ihtiyacına özel şekilde gerekli olanlar gerektiği kadarıyla gerektiği sırayla ve de butik olarak hayata geçirilmektedir.

Her biri kendi konusunda uzmanlaşmış otuzun üzerinde uzmanımızla sahada sonucu görene kadar birlikte çalışıyoruz. Sürekliliği ve kalıcılığı sağlıyoruz.
Hedefimiz kısa bir sürede doğrudan firmaların bilançolarını olumlu anlamda oynatmaktır.

Endüstri 4.0 ve DijitalizasyonFirmalarınızda sizlere uygun şekilde Endüstri 4.0 ve Dijitalizasyon çalışmaları yapmaktayız.

En büyük gücümüzse bu sistemleri gerçek anlamda uygulayabilmek için gerekli ön şartları yerine getirebilmektir.

Size özel çıkarılacak yol haritasıyla da bu kapsamda sizlere destek olmaktayız.

Akışlar, standartlar ve diğer ön gerekliliklerin yerine getirilebilmesi amacıyla uzmanlarımızla size özel çalışmalar yaparak da bu yolda sizlerle ilerlemekteyiz.

Aynı anda da gerek kendi tasarımlarımız, gerekse yurtiçi ve yurt dışı partnerlerimizle dijitalizasyon ve diğer kapsamlarda destek olmaktayız.

Butik Hat Tasarımı, Üretimi ve KurulumuFirmalarınızda üretilen ürüne göre özel olarak butik hatlar tasarlıyor, imal ediyor ve kuruyoruz.
Bu hatlar tamamen Yalın Üretim ve Kaizen felsefesine göre kendi alanında uzmanlarla birlikte tasarlanmaktadır. AGV’ler (Automatic Guided Vehicle – Kendinden Yürür Araç), Andon, Poka–Yoke (Hata Engelleyici Sistemler), Manipülatörler ve benzeri otomasyon sistemleri de butik olarak size özel tasarlanıp entegre edilerek hazırlanmaktadır.
Sadece tasarımını biz (tabii ki hattın kurulacağı fabrikadaki çalışanlarla birlikte) yapıp, üretim ve kurulumu fabrikaların kendi bünyesinde onların çalışanlarıyla ve onların parçaları tedarik etmesiyle yapabildiğimiz gibi hat için gerekli malzemelerin tedariği, üretimi ve yerine kurulumu da komple olarak tarafımızdan yapılabilmektedir.

Hatların kurulacağı fabrikaların yapısına ve çıkarlarına hangisi uygunsa o şekilde çalışabiliyoruz. Özellikle karlılıkların giderek düşmesi ve de üretim adetlerinin ve çeşidin artması sebebiyle bu hatları kurmak artık kesin bir ihtiyaç haline gelmiştir. Bu hatlar olmadan yapılacak üretimlerle özellikle montaj fabrikalarında rekabet etmek artık mümkün değildir. Acilen montaj işlemi olan tüm firmalarımız otomasyon destekli montaj hatlarına geçmelidirler. Aksi durumda rekabet etmeleri imkansız duruma gelecektir.

Fabrika Durum AnalizleriFabrikaların mevcut durumdaki kayıplarını analiz ederek iyileştirme potansiyellerini ortaya koyuyoruz.

Ayrıca Endüstri 4.0 açısından da analizler yapmaktayız ve yol haritası çıkarmaktayız.

Özellikle Firma Satın alma süreçlerinde yapmaktayız. Satın alınması düşünülen firmaları ziyaret ediyoruz ve her açıdan analiz ediyoruz.

O firmaların özellikle üretim süreçlerinde hangi oranlarda ve ne şekilde iyileştirmeler yaparak bilançolarını nasıl etkileyebileceğimizi raporluyoruz.

Avrupa’da kendi alanında iyi bilinen bir kamyon fabrikasının ve de ayrıca bir motor fabrikasının Türk firmalar tarafından satınalma işlemleri esnasında bu çalışmaları gerçekleştirdik.

Kaizen Otomasyon Sistemleri (Andon, Poka-Yoke vb.)Andon sistemlerini butik olarak tasarlıyor ve kuruyoruz. Böylece fabrika içinde oluşan hatalardan anında haberdar olma, hatanın kaynağını belirleyebilme, sesli ve ışıklı ikaz sistemleri ile ilgilileri anında uyarma ve önlem alma sağlanabilmektedir. Ayrıca tüm hareketleri veri tabanında kaydederek size özel tasarlanmış şekilde raporlanmasını sağlıyoruz.

Poka-Yoke sistemleri tasarlıyor ve kuruyoruz. Böylece istenmeden de olsa çalışanların dikkatsizlikleri sonucu oluşan hatalar sebebiyle kusurlu parça ve ürünlerin üretilmesini engelleyecek iyileştirmeler (basit otomasyonlar) yapıyor ve işlemin hatalı olup olmadığı yerinde ve anında belirleyerek hatalı ürünün bir sonraki prosese geçmesini engelliyoruz.

Manipülatör sistemleri tasarlıyor ve kuruyoruz. Böylece bir parçayı veya yükü rahat bir şekilde, kullanıcının yorulmadan veya zorlanmadan rahatça kaldırmasını ve hareket ettirmesini sağlayabiliyoruz. Önemli nokta ise hazır ürünler yerine tamamen yerine özel olarak butik şekilde tasarlıyor, üretiyor ve kuruyoruz.

Komple dönüşüm projeleri yaparken veya Yeni Hat tasarlarken bu sistemleri kullanabildiğimiz gibi sadece belirli noktalarda da lokal olarak çalışabiliyoruz.

Yeni Fabrika Lay-Out Tasarım ve SimülasyonlarıHayata geçirilmesi düşünülen yeni fabrikaların lay-outlarının ve tüm akışların Yalın Üretim ve Kaizen felsefesine göre verimli olarak tasarlanmasıdır.

Yeni bir fabrika yapılırken ne yazık ki akışlar ve yerleşimler eski mantıkta tasarlandığı için on yıllar boyunca akıp gidecek israflara neden olmaktadır. Verimli olarak yapılacak tasarımlarsa sizlere on yıllar boyunca kazanç sağlayacak ve karlılığınızı artıracaktır.

Her konuda farklı uzmanlıklara sahip otuzun üzerinde uzman ile yeni fabrikanız için tüm akış ve lay-out çalışmalarını yapıyoruz ve gerekli derinlikte simülasyon programlarının destekleriyle bu tasarımlarda doğru alternatifi seçilmesine destek oluyoruz.

Kanban Destekli Lojistik UygulamalarıFabrikalardaki iç ve dış lojistik sistemlerini Yalın Üretim ve Kaizen felsefesine göre yeniden tasarlayarak fabrikadaki çalışanlarla birlikte hayata geçiriyoruz ve sistemin devamlığını sağlıyoruz.

Transport kanbanları, üretim kanbanları – alt başlıklar olarak çift kutu kanban, set kanban vs- gibi sistemlerin hepsini firmalara özel yeniden tasarlayarak hayata geçiriyoruz.

Tabii ki bu çalışmaların özellikle Üretim Kaizen çalışmalarıyla entegre yürütülüyor olması gerekmektedir.

Özellikle üretim kanbanı firmalarımıza çok fayda sağlayabileceği halde yanlış uygulamalar sebebiyle başarısız olmaktadır. Bu konuda butik çalışmalar yapmaktayız ve çok iddialıyız.

Transport kanbanında düşülen en büyük tuzak da ne yazık ki otomotiv veya beyaz eşyadaki sistemi birebir aynı şekilde firmalarımıza uygulamaya çalışmaktır. Bu çalışmalar da tamamen butik olmalıdır.

AGV EntegrasyonuAGV (Automatic Guided Vehicle – Otomatik Yönlendirilmiş Araç) tasarımı, üretimi ve fabrikalara kurulumunu yapmaktayız.

AGV’leri butik olarak fabrikalardaki ihtiyaçlara göre kendi tasarımcı ve yazılımcılarımızla butik olarak tasarlıyoruz. Kendi atölyemizde üretiyoruz, fabrikalara kuruyoruz ve çalıştırıyoruz.

Ayrıca AGV’lerin taşıma, çekme, alma-bırakma sistemlerinin de tasarımlarını ve üretimlerini de birlikte yapıyoruz.

İhtiyaç duyulan AGV tip ve adetlerini de hesaplayarak firmalarla paylaşıyoruz.

Özet ile, firmalardaki çalışanların da içinde yer aldığı ekiplerle AGV adapte edilecek bölgedeki tüm sistemin tasarımı, simülasyonu, AGV’lerin ve diğer ekipman ve aksesuarların tasarımı, üretimi ve tüm sistemin anahtar teslim kurulumunu yapmaktayız.

Bugün için ne yazık ki birçok hatalı uygulama sebebiyle atıl durumda AGV’ler görmekteyiz. Bunun ana sebebi butik olarak değil de hazır ürünleri alıp sisteme entegre etmeye çalışmaktır.

AGV sadece taşımak için değil alma ve bırakma gibi işlemleri de yapmalıdır. Aksi durumda israflardan kurtulmak mümkün değildir.

Yerinde Kalite UygulamalarıFabrikalardaki Kaizen felsefesine uygun olarak Kalite kapılarının kurulmasını, teyit operasyonlarının belirlenmesini ve Yerinde Kalite Sisteminin kurularak hayata geçirilmesini sağlıyoruz.

Sadece sistemi kurmakla kalmıyoruz, sistemi çalıştırıp, takip edip sürekliğini sağlıyoruz.

Operatör Yerinde Kalite Uygulama uzmanlarımız sistemin çalıştırılması esnasında tüm fabrika çalışanlarına eşlik ederek sistemin doğru olarak hayata geçmesini garanti altına alıyorlar.

Özellikle de en büyük sorun olan mavi yaka çalışanların sistemi benimsememeleri ve uygulamamaları üzerinde duruyor ve bu sorunu çözüyoruz.

Operatör Seçme,Yerleştirme, Ergonomi ve Eğitim StandlarıFabrikalardaki operatif işlerin gerekli olanları için o işlerin sürekli olarak yapılabildiği özel çalışma-eğitim standları tasarlanmakta ve kurulmaktadır.

Bu stantlarda operatörler ilk işe alım için seçilebilmektedir ve hangi işe el yatkınlığının olduğu tespit edilerek en verimli olacağı işe yönlendirilmektedir.

Ayrıca üretimdeki operatörlere, buradaki stantlarda yine tarafımızca belirlenen sıra ve şekilde çalışmalar yaptırılarak ve eğitilerek ideal ve kaliteli üretim yapabilir duruma getirilmektedirler.

Tim lider adayları da belirlenerek, Tim Lider eğitimleri de verilmektedir.

Verimli Depo UygulamalarıFabrikalardaki depoları Yalın Üretim ve Kaizen Sistemlerine göre yeniden revize ediyoruz ya da baştan tasarlayıp kuruyoruz.

Depolar ile de iç ve dış lojistik sistemlerini beraber çalışarak stok miktarlarında düşüşler sağlıyor ve stok devir hızını artırıyoruz.

Ayrıca depo çalışanlarının verimliliği, eksik parça sorunlarının azaltılması, FİFO’nun sağlanması da Kanban destekli iç ve dış lojistik çalışmalarıyla birlikte bu çalışmalar kapsamında değerlendirilmektedir.

Mavi Yaka Lider Gelişim ProgramıFabrikalardaki en kritik kişiler olduğunu düşündüğümüz mavi yaka liderlerin gelişimi için ne yazık ki yeterli derecede yatırımlar yapılmamaktadır. Halbu ki verimlilik ve kalite için çok önemli sorumlulukları olan bu kişilerin gerçek anlamda yetiştirilmeleri bir firma için en önemli güç haline gelmektedir.

Bu amaçla firmalara özel butik olarak mavi yaka lider gelişim programı tasarlanmaktadır ve hayata geçirilmektedir.

Programın ana amacı mavi yaka çalışanlara (özellikle ustalara) yatırım yapılarak onların sahiplenmelerinin sağlanması, takım çalışmalarına yatkınlıklarının artırılması, ekip yönetim kabiliyetlerinin artırılması, insan ilişkileri konusunda gelişmeleri ve problem çözme kabiliyetlerinin artırılarak birçok problemin beyaz yaka seviyesine çıkmadan ya da onların az zamanlarını alarak çözülmesinin sağlanmasıdır. Böylece beyaz yaka çalışanlar asıl konularına daha fazla zaman ayırabileceklerdir.

Ayrıca mavi yaka yöneticilerin etkinlikleri ve sahiplenmelerinin artırılması ve de hangi mavi yaka çalışanın hangi kademeler için potansiyeli olduğu da raporlanmaktadır. Bugün için yaptıkları işlerle ilgili de raporlama yapılmaktadır.

TPM UygulamalarıElektrik, mekanik ve benzer detay uzmanlıklara sahip TPM Uygulama uzmanlarımızla fabrikadaki çalışanlarla birlikte SAHADA uygulama yapmaktayız. Ekibimizde her konunun ayrı uzmanı vardır.

Kesinlikle sadece eğitim vermiyoruz, uygulayarak hayata geçiriyor ve öğretiyoruz. Aynı anda da firmaların kendi uzmanlarını yetiştiriyoruz.

Ayrıca çalışmalar bittikten sonra da belirli aralıklarla giderek takibini de yapıyoruz.

Üzülerek görüyoruz ki ülkemizde TPM çalışamları sadece birkaç form ve eğitim seviyesine indirgenmiş ve ayda birkaç gün danışman gelerek başarılı olunabileceği düşünülmektedir.

Bu sebeple makine yoğun fabrika ve büyük tesislerimizin hayatını kurtarabilecek bir çözüm başarısız olmaktadır. En büyük sorun olan mavi yaka çalışanların sahiplenmesi konusu aslında bu çalışmaların en zor yönüdür ve bunu göz ardı etmemek gerekir.

Gerçek TPM çalışması birçok fabrikamızı kurtarabilir. Gerçek Mavi Yaka uzmanlarla sahada çalışmak gerekir. Ayda birkaç gün gelen beyaz yaka bir danışmanla başarılı olmak imkansızdır.

Norm Kadro ÇalışmalarıFirmanızda yapacağımız incelemelerle birlikte norm kadroların oluşturulması.

Bu süreçte akışlar ve diğer işler de incelenerek, iyileştirme potansiyelleriyle birlikte norm kadroların sayılarının ve özelliklerinin belirlenmesi. Proseslerin de buna göre düzenlenmesi.