Türkiye’de faaliyet göstererek, yalın üretimkonusundaki bilgi, beceri ve tecrübelerimizi tüm sektörlerde paylaşmak, yol göstermek.